Meniu Închide

Despre

Proiectul DIALOG va cuprinde evenimente culturale multiple – spectacole de teatru și arte performative, ateliere de fotografie, circuite culturale și o instalație artistică. Indiferent de forma lor, ele vor avea în comun același lucru – valorificarea identității culturale a comunităților și diversificarea ofertei culturale. 

Caleido – foto: Loredana Bîtculescu

În cazul teatrului, al dansului și al performance-ului contemporan, nevoile cuprind de la sprijinirea producției, la atragerea și dezvoltarea publicului sau la creșterea consumului cultural. Astfel, pentru a răspunde acestor nevoi propunem Festivalul de arte performative Caleido, un festival în continuă dezvoltare, care promovează diversitatea culturală. 

Walk&Shoot – foto: Andreea Leu

În cazul artei fotografice, contextul actual poate fi rezumat de: (1) Barometrul cultural în care fotografia este trecută drept un hobby al românilor dar consumul de fotografie de artă (cumpărare, expoziții) este inexistent și (2) principala comunitate on-line foto s-a coagulat în jurul unui magazin de produse foto, nu în jurul ideilor artistice. Prin festivalul Walk & Shoot dorim să creștem coeziunea în comunitatea fotografică și să dezvoltăm publicul pt fotografie. 

În ceea ce privește acțiunile de promovare a patrimoniului material, acestea sunt de regulă formale și neatractive. Noi propunem o alternativă, prin care patrimoniul (fântânile comunitare din Oltenia) va fi promovat prin arte performative. 

Omnia Photo

Așadar, ne propunem să consolidăm dialogul intercultural și să creștem accesul publicului la cultură printr-un program de evenimente axate pe promovarea multiculturalismului și a diversității culturale (obiectivul general). Avem ca obiective specifice (1) Promovarea multiculturalismului prin festivalul multicultural de arte performative Caleido, constând în 19 spectacole și o producție proprie relevante pentru tema diversității culturale, 20 de Caleido Talks și 1600 de participanți până în decembrie 2020, (2) Sprijinirea comunității de fotografi din România, până în iunie 2021 realizând un festival de fotografie care să faciliteze schimbul de informații între 12 fotografi profesioniști și 400 de amatori și derulând diverse evenimente conexe, și (3) Promovarea patrimoniului în rândul a 500 participanți și a unei audiențe de 1000 de persoane, prin realizarea unui produs cultural centrat în jurul fântânilor comunitare din Oltenia, până la până în noiembrie 2020. 

Grupul țintă e format dintr-un public participativ (3000 persoane), unul  profesionalizat (60 artiști) și unul al comunicării (100.000 persoane). În 18 luni de proiect rezultatele vor cuprinde 9 locuri de muncă, 1 IMM sprijinit, 6 profesioniști în cultură cu competențe dezvoltate, 24 de activități de artă contemporană sprijinite și o abordare inovativă a promovării patrimoniului cultural. Nu în ultimul rând, proiectul implică 4 parteneri, dintre care un partener Norvegian. Considerăm benefică implicarea unei artiste vizuale din Norvegia în activitățile din România – va susține un atelier artistic în București și va crea o instalație artistică într-un spațiu public din oraș.

**

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul  Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde de euro între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. 

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării  economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane euro. 

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial: www.ro-cultura.ro.