Meniu Închide

Proiect DIALOG – Diversitate în arte. Oportunități de învățare și creștere. Broșură orientativă a hărții fântânilor de băut și a obiceiurilor aferente fântânii. Bobicești, Olt.

Broșură-ghid a hărții fântânilor și a obiceiurilor legate de fântâni. Bobicești, Olt.

În luna mai 2021, în cadrul activității A4 Traseu cultural performativ „Fântânile Sudului”, echipa Omnia Photo a finalizat sub-activitatea A4.1 „Realizarea participativă a hărții documentare a fântânilor comunitare din zona pilot aleasă – Comuna Bobicești, județ Olt și a obiceiurilor legate de fântâni”. 

În cadrul cercetării de teren desfășurate, echipa de proiect a cartografiat 57 de fântâni, urme de fântâni, locuri pe care au existat fântâni în zona comunei Bobicești și a cules informații referitoare la obiceiuri practicate local legate de fântâni.

La finalul sub-activității 4.1, a fost elaborată o Broșură-ghid a hărții fântânilor și a obiceiurilor legate de fântâni. Broșura prezintă integral harta tuturor fântânilor cartografiate în anul 2021 cât și cele două trasee – circuit cultural alese de echipă spre a fi testate și performate în următoarea sub-activitate a proiectului. Totodată, sunt prezentate vizual toate fântânile cuprinse pe trasee prin fotografii de ansamblu și detaliu.

Cele două trasee cuprind fântâni, urme de fântâni și locuri pe care au existat fântâni, reprezentative pentru comunitate și obiceiuri locale, dar și pentru etapele de transformare a acestor monumente vernaculare de-a lungul timpului. 

Traseele ilustrează modificările prin care au trecut fântânile locale în timp și spațiu,  cuprinzând și monumente care sunt legate de obiceiuri locale, cum ar fi udatul miresei. Traseele au fost dimensionate pentru turism lent și încurajarea eco-turismului rural.